PointCAB

PointCab-Logo-500x200_2

GeOpus bvba zoekt steeds naar de beste oplossingen voor het verwerken van uw meetgegevens, zo ook wat betreft het verwerken van uw puntenwolken.

PointCab is een gespecialiseerde toepassing voor puntenwolk verwerking , PointCab importeert en verwerkt uw wolken sneller. Met PointCab heeft u alle basisfuncties in huis voor scan data-analyse, het maken van doorsneden , vectorisering, terreinmodellering, meten, volume berekening en nog veel meer. In PointCab kan u efficiënt werken zonder te beschikken over een high-performance computer.

Het bewerken van puntenwolken in een CAD omgeving is niet efficient, PointCab is dan ook een stand-alone toepassing die optimaal gebruik kan maken van de rekenkracht van uw computer.

Alle PointCab resultaten kunnen worden gebruikt in BricsCAD of AutoCAD via DXF en/of DWG . Zo importeert u alleen de vereiste minimale gegevens in het CAD-systeem. U kunt onmiddellijk gebruik maken van afgewerkte doorsneden, vectorizaties, terreinmodellen enz… De doorsneden en indelingen reeds gemaakt in PointCab zijn de beste basis om snel te kunnen werken. Bovendien importeer je minimale gegevens in het CAD-systeem en blijft het werkbaar. Geen puntenwolk import en niet zoeken in het 3D puntenwolk binnen de CAD omgeving.

Als u dan toch puntenwolken wil importeren in CAD, wordt het CAD-systeem niet overbelast. PointCab biedt immers de beste oplossing doordat u 3D-punten of beperkte puntenwolk gebieden, dankzij optimale algoritmen voor verdunning, vlot kan importeren.

Meer weten ?

Bekijk het video kanaal van PointCab op Youtube.